Makalelerimiz

Bir Olgu Nedeniyle Bebek Bezi Fetişizmi

Türk Psikiyatri Dergisi 2005; 16(2):133-138 Bir Olgu Nedeniyle Bebek Bezi Fetişizmi Dr. Nihan OĞUZ1 , Dr. Niyazi UYGUR2 ÖZET Bazı insanlar sevişme ve cinsel ilişkiden oluşan olağan cinsel davranıştan doyum sağlayamazlar, sıra dışı cinsel davranış ve nesne seçimini tercih ederler. Bu tür eylemler psikiyatrik terminolojide parafilik eylemler olarak tanımlanır. Bir para- fili türü olan fetişizm, kişinin cansız nesnelere, belirli vücut bölümlerine güçlü ve tekrarlayıcı cinsel çekim duymasıdır. Çoğu fetişist diğer insanlara zarar vermek istemez ama bu davranışlarla karşılaşan ve tedirgin olan diğer insanlar işin içine karıştığında sorunlar ya ...Devamı

Viral Ensefalite Bağlı Deliryum: Bir Olgu Sunumu

Viral Ensefalite Bağlı Deliryum: Bir Olgu Sunumu  Nihan OĞUZ*, Cem İLNEM **, Ferhan YENER * ÖZET Viral ensefalit belirti ve bulgularıçok çeşitli olabilmektedir. Bunlar arasında, meningial irritasyon, başağrısı, bulantı-kusma, ateş, bilinç değişiklikleri, fokal nörolojik bulgular, nöbetler, davranışdeğişiklikleri ve deliryum sayılabilir. Özellikle davranışdeğişiklikleri ve deliryum ön planda olduğunda tanıkolaylıkla atlanabilir. Aşağı- da, belirtilerin başlamasından 15 gün sonra viral ensefalite bağlıdeliryum nedeniyle tedavi edilen bir olgu su- numu yapılmaktadır. Anahtar kelimeler: Viral ensefalit, deliryum, davranışdeğişi ...Devamı

Covid-19 ve Ruhsal Değişim: Olmak ya da Olmamak!

Uzman Dr. Mehmet OĞUZ Covid-19’un neden olduğu pandeminin ilk başlarında bir yandan gündeliğimizin tamamen değiştiği, öte yandan da bizim kendi içsel çerçevemize tutunmaya çalıştığımız günlerde, pandeminin yarattığı psikolojik baskı ve belirsizlik ön plana çıktı, hala da devam ediyor. Herkesin aklındaki en çok sorular; “Bir daha hayatlarımız eskisi gibi olacak mı?” , “Bu durum ne zaman bitecek?” , “Ya virüsü kaptıysam?” , “Ya sevdiklerime bir şey olursa?” gibi tonlarca soru... Hayatımızla ilgili yanıtını bulmaya çalıştığımız ama yanıtı belirsiz olan ...Devamı

Beyin Tümörlerin Neden Olduğu Psikiyatrik Tablolar: İki Olgu Sunumu

Uzman Dr. Nihan Oğuz1, Cem İlnem2, Ferhan Yener3 GİRİŞ Beyin tümörleri sıklıkla, epileptik nöbet, baş ağrısı ve fokal nörolojik bulgulara sebep olurlar. Bu belirtilerden başka, daha az sıklıkla, kognitif değişiklikler, konuşmada yavaşlama, zihin işlevlerinin sürdürülmesinde güçlük, günlük aktivitelere olan ilgi kaybı, kişilik değişiklikleri, yüksek frekanslı sesleri duyamama gibi çeşitli psikiyatrik belirtilere yol açabilirler (1). Bu belirtiler anksiyete, depresyon veya asteni olarak değerlendirilebilir. Tümörlerden kaynaklanan ruhsal belirtiler; talamokortikal yapıların, serebral beyaz cevherin, uzun lif sistemlerini ...Devamı

HAYATA BAŞLANGIÇ BOŞ BİR TAHTA MIDIR?

Hayata başlangıç boş bir tahta mıdır? Doğru soruları sorarak ilerlersek belki cevaplara biraz daha yaklaşabiliriz. Doğduğumuz aile, ailenin soy ağacı, soydaki travmalar, göçler, doğduğumuz toprak ve kollektif bilinçaltı ile tüm insanlığın biriktirdiği hayatta kalmaya yarayan bilgiler genetik yapımızı şekillendiriyor. Boş bir tahta olmayan anne karnındaki fetüs bütün yüklerle gözlerini açıyor dünyaya. İlk stresimiz bu oluyor aslında: hayatta kalabilmek, bakım görebilmek ve beslenebilmek. Genetik yükümüz, doğduğumuz topraklar ve bu toprakların getirdiği kültür içerisinde ne kadar bire ...Devamı